Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Aanmelding
Door het betalen van het les/cursusgeld gaan de docente en de cursist een overeenkomst aan gedurende de duur van een cursus of lessen. Door inschrijving en door betaling verbindt de zanger(es) zich tevens aan de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Lessen
Lessen en cursussen kunnen het hele jaar worden gegeven, met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Viv’s Muziekfabriek volgt hierbij de vakanties van het basisonderwijs in de regio Zuid. 
De cursussen voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar duren 45 minuten. 
De cursussen voor kinderen tussen de 0 en 5 jaar duren 40 minuten. 
De pianolessen duren 30 minuten voor alle leeftijden.

Artikel 3. Lesmogelijkheden
 De cursus ‘De Muziekkoffer’ vindt altijd plaats na schooltijd. 
De pianolessen worden in overleg gepland op vrijdag tussen 17:00 en 20:00 of zaterdag van 10:00-12:00. 
De muziek-op-schoot cursus vindt altijd plaats in de ochtend.

Artikel 4. Betalingen
 Cursusgeld wordt in 1 keer betaald per bank, uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de eerste les. 
De losse lessen worden per keer contant betaald aan het eind van de les, tenzij anders afgesproken. 
Betaling vindt plaats door het verschuldigde bedrag over te maken naar het rekeningnummer van Viv’s Muziekfabriek. U ontvangt hiervoor een factuur. 
Er vindt geen restitutie plaats van gedane betalingen.

Artikel 5. Materiaal in bruikleen
 De leerling krijgt een blokfluit in bruikleen gedurende de cursus. Deze mag mee naar huis worden genomen en moet aan het eind van de cursus weer worden ingeleverd. 
Mocht de blokfluit aan het eind van de cursusperiode schade hebben opgelopen/kapot zijn, wordt hiervoor €10,- in rekening gebracht. 
Mocht de blokfluit niet worden ingeleverd, wordt hiervoor €20,- voor in rekening gebracht.

Artikel 6. Verhindering van de leerling
 Gemiste lessen van de cursussen kunnen niet worden ingehaald.
 De pianolessen moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders wordt de les alsnog in rekening gebracht.

Artikel 7. Verhindering van de docent
 Wanneer de docent verhinderd is stelt zij u op de hoogte per e-mail, per sms of telefonisch. De geplande les(sen) worden in dit geval in overleg verplaatst indien mogelijk.

Artikel 8. Overigen
 Viv’s Muziekfabriek behoudt ten alle tijden het recht om leerlingen te weigeren of het lestraject stop te zetten als zij daartoe reden ziet. 
Viv’s Muziekfabriek is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van door de leerling meegebrachte goederen.

Deze algemene voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Viv’s Muziekfabriek zal bij wijzigingen de cursist(en)/leerling(en) (en/of ouders, verzorgers van de cursist(en)/leerling(en)) hiervan tijdig op de hoogte brengen.