Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanmelding

Door het betalen van het les/cursusgeld gaan de docente en de cursist een overeenkomst aan gedurende de duur van een cursus of lessen.
Door inschrijving en door betaling verbindt de zanger(es) zich tevens aan de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Lessen

 • Lessen en cursussen kunnen het hele jaar worden gegeven, met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Viv’s Muziekfabriek volgt hierbij de vakanties van het basisonderwijs in de regio Zuid.
 • De privélessen duren 30 minuten.

Artikel 3. Lesmogelijkheden

 • De muzieklessen vinden plaats op vrijdag tussen 14:45 en 20:00.

Artikel 4. Betalingen

 • Cursusgeld wordt in 1 keer betaald per bank, uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de eerste les.
 • De strippenkaart wordt in 1 keer betaald per bank, uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de eerste les.
 • Betaling vindt plaats door het verschuldigde bedrag over te maken naar het rekeningnummer van Viv’s Muziekfabriek. U ontvangt hiervoor een factuur.
 • Er vindt geen restitutie plaats van gedane betalingen.
 • Maandelijkse betalingen worden uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de eerste les in de nieuwe maand betaald.

Artikel 6. Verhindering van de leerling

 • Gemiste lessen van de cursussen kunnen niet worden ingehaald.
 • Maandelijkse betaling: de lessen kunnen niet worden ingehaald, tenzij anders afgesproken met de docent.
 • Strippenkaart: lessen vinden plaats volgens de gemaakte afspraken met de leerling. Dit kan zijn wekelijks les of tweewekelijks les. Mocht de leerling verhinderd zijn, dient hij/zij dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Wordt er minder dan 24 uur van te voren afgezegd, dan wordt de les alsnog in rekening gebracht.

Artikel 7. Verhindering van de docent

 • Wanneer de docent verhinderd is stelt zij u op de hoogte per e-mail, per sms of telefonisch. De geplande les(sen) worden in dit geval in overleg verplaatst indien mogelijk.

Artikel 8. Opzeggen

 • Bij maandelijkse betalingen geldt er 1 maand opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.
 • Bij een strippenkaart worden er 10 lessen afgenomen. Na deze 10 lessen heeft de leerling de mogelijkheid een nieuwe strippenkaart aan te schaffen of te stoppen.

Artikel 9. Overigen

 • Viv’s Muziekfabriek behoudt ten alle tijden het recht om leerlingen te weigeren of het lestraject stop te zetten als zij daartoe reden ziet.
 • Viv’s Muziekfabriek is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van door de leerling
  meegebrachte goederen.

Deze algemene voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Viv’s Muziekfabriek zal bij wijzigingen de cursist(en)/leerling(en)  (en/of ouders, verzorgers van de cursist(en)/leerling(en)) hiervan tijdig op de hoogte brengen.